КОНКУРС студентських робіт «Формування концепції економічного розвитку окремих територій субрегіонального рівня»

 • Загальна інформація про проект
  ПоказатиСховати

  Громадське об’єднання “МИ – ВІННИЧАНИ” оголошує конкурс серед студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів області з формування концепції економічного розвитку окремих територій субрегіонального рівня (районів або громад). Основна мета – залучення молоді до формування базових пріоритетів місцевого економічного розвитку та пошук новаторських інструментів реалізації політики МЕР.

  “Ми хотіли б побачити думки, підходи щодо концептуальних основ розвитку відповідного органу місцевого самоврядування. З цією метою знайшли можливості і закумульовуємо відповідний фінансовий ресурс для тих команд, які будуть створені. За підсумками конкурсу буде визначено 6 переможців. Винагорода для кожної команди-переможця становитиме 30 тисяч гривень. Тож запрошую до участі!”, – наголошує голова ГО “МИ – ВІННИЧАНИ” Валерій Коровій.

  Конкурсні роботи прийматимуться в період з 10 жовтня по 10 листопада 2023 року. Оголошення та нагородження переможців відбудеться в останній декаді листопада. Більше того – кожна з команд-переможців матиме нагоду презентувати власну роботу.

 • Положення про конкурс студентських робіт
  ПоказатиСховати

  ПОЛОЖЕННЯ

  про конкурс студентських робіт “Формування концепції економічного розвитку окремих територій субрегіонального рівня”

  І Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу студентських робіт (далі – Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до робіт, визначення та нагородження переможців, фінансування Конкурсу.

  2. Конкурс проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи.

  3. У Конкурсі можуть брати участь студенти економічних спеціальностей, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у вищих навчальних закладах м. Вінниці незалежно від форм власності та підпорядкування спільно з науково – педагогічними працівниками вузів – учасників Конкурсу (за бажанням).

  4. Засновником Конкурсу є громадське об’єднання «МИ – ВІННИЧАНИ».

  5. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює громадське об’єднання «МИ – ВІННИЧАНИ» та ГО «Український Альянс».

  6. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет.

  7. Конкурс розпочинається з моменту оприлюднення оголошення разом з умовами Конкурсу на офіційних ресурсах ГО «МИ – ВІННИЧАНИ» та партнерів або під час особистих зустрічей організаторів зі студентами. В умовах Конкурсу, зокрема, зазначаються: строки проведення Конкурсу, список вузів – учасників, перелік територій, які будуть предметом дослідження в частині формування концепцій економічного розвитку, кількість та розмір грошових призів.

  8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  ІІ Завдання Конкурсу

  Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; долучення обдарованої студентської молоді до проблематики, що стосується планування місцевого економічного розвитку.

  ІІІ Вимоги до робіт

  1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені роботи студентів та науково – педагогічних працівників, які не мають нагород НАН України, органів державної влади, інших конкурсів.

  2. Одна робота може мати декілька співавторів з числа студентів, а також викладачів вузів – учасників. Кількість співавторів однієї роботи не може перевищувати 4 особи, кількість викладачів у складі команди співавторів не може перевищувати 1 особу. Один викладач може бути членом тільки однієї команди співавторів. Кількість учасників або команд співавторів не обмежується.

  3. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.

  Роботи подаються в друкованому вигляді на адресу: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 3, каб. 225 та на електронних носіях. Контактна особа: Валентин Горлов, тел. +380674322250

  4. Роботи виконуються українською мовою.

  ІV Проведення Конкурсу, визначення та нагородження переможців

  1. Для організації та проведення Конкурсу наказом Голови Правління ГО «МИ – ВІННИЧАНИ» створюється конкурсна комісія, на розгляд якої учасники подають свої роботи.

  2. До складу конкурсної комісії входять представники організаторів Конкурсу, науково – педагогічні працівники вищих навчальних закладів – учасників Конкурсу (по одному представнику від вузу), представники інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою).

  3. Головою конкурсної комісії призначається керівник ГО «МИ – ВІННИЧАНИ».

  4. Протягом Конкурсу конкурсна комісія розглядає подані роботи та здійснює їх рецензування. Роботи не подаються на рецензування до представників вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори.

  5. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може перевищувати 6 авторів або команд співавторів. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

  6. Списки переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті ГО «МИ – ВІННИЧАНИ» та партнерів.

  7. Авторам робіт Оргкомітет надсилає запрошення для участі у церемонії нагородження.

  8. Інформація про дату проведення церемонії нагородження, списки запрошених для участі та їх роботи висвітлюються на веб-сайті ГО «МИ – ВІННИЧАНИ» та партнерів.

  V Фінансування Конкурсу

  Витрати на проведення Конкурсу, матеріально-технічне забезпечення та грошові призи переможцям здійснюються за рахунок організаторів Конкурсу.

 • Умови проведення
  ПоказатиСховати

  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

  конкурсу студентських робіт “Формування концепції економічного розвитку окремих територій субрегіонального рівня”

  1. У конкурсі можуть брати участь студенти економічних спеціальностей, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах Вінницької області незалежно від форм власності та підпорядкування спільно з викладачами своїх навчальних закладів.

  2. Робота повинна містити поглиблений аналіз розвитку, визначення основних закономірностей, наукове обґрунтування та формування базових пріоритетів та інструментів реалізації політики місцевого економічного розвитку окремої території субрегіонального рівня (район або територіальна громада Вінницької області).

  3. Одна робота може мати декілька співавторів з числа студентів, а також викладачів вузів – учасників. Кількість співавторів однієї роботи не може перевищувати 4 особи, кількість викладачів у складі команди співавторів не може перевищувати 1 особу. Один викладач може бути членом тільки однієї команди співавторів. Кількість учасників або команд співавторів не обмежується.

  4. Роботи оформлюються відповідно до вимог, зазначених у Положенні.

  5. Конкурс офіційно розпочинається 10 жовтня 2023 року. Роботи можуть подаватись до 10 листопада 2023 року включно.

  6. Визначення переможців відбуватиметься з 10 по 20 листопада 2023 року, відповідно до рішення конкурсної комісії.

  7. Загальна кількість переможців не може перевищувати 6 авторів або команд співавторів.

  8. Розмір однієї грошової нагороди складає 30 тис.грн.

  9. Вручення грошових нагород переможцям відбуватиметься з 20 по 30 листопада. Захід щодо відзначення переможців конкурсу передбачатиме презентацію їхніх робіт.

 • Перелік переможців
  ПоказатиСховати