КОНКУРС студентських робіт “Оптимальна модель організації аграрного виробництва”

 • Положення та умови конкурсу
  ПоказатиСховати

  ПОЛОЖЕННЯ

  про конкурс студентських робіт “Оптимальна модель організації аграрного виробництва”

  І Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу студентських робіт (далі – Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до робіт, визначення та нагородження переможців, фінансування Конкурсу.

  2. Конкурс проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки творчого покоління науково-активної молоді в аграрній науці, конкурентоспроможної на міжнародному ринку праці, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи.

  3. У Конкурсі можуть брати участь студенти аграрних спеціальностей, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у вищих навчальних закладах Вінницької області незалежно від форм власності та підпорядкування спільно з науково – педагогічними працівниками вищих навчальних закладів – учасників Конкурсу (за бажанням).

  4. Засновником та організатором Конкурсу є громадське об’єднання «МИ – ВІННИЧАНИ» у співпраці з БО «Благодійний Фонд «МХП – ГРОМАДІ».

  5. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет.

  6. Конкурс розпочинається з моменту оприлюднення оголошення на офіційних ресурсах ГО «МИ – ВІННИЧАНИ».

  7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  ІІ Завдання Конкурсу

  Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; долучення обдарованої студентської молоді до проблематики ефективної організації агровиробництва в сучасних умовах.

  ІІІ Вимоги до робіт

  1. Конкурс проводиться за напрямками:

  – багатопрофільне аграрне господарство

  – точне землеробство

  – виробництво органічної продукції рослинництва або тваринництва

  – виробництво і переробка продукції тваринництва

  – овочівництво та садівництво

  2. Робота повинна містити поглиблений аналіз розвитку, визначення основних закономірностей, наукове обґрунтування та формування базових пріоритетів та інструментів, пошук ефективних форм і методів організації аграрного виробництва, враховуючи особливості окремих територій регіону.

  3. У Конкурсі беруть участь проекти студентів, що виконані самостійно, подаються вперше та відповідають нормам академічної доброчесності. Проекти мають бути актуальними, інноваційними та пошуковими за своїм характером у межах певного напряму.

  4. Одна робота може мати декілька співавторів з числа студентів, а також викладачів вузів – учасників. Кількість співавторів однієї роботи не може перевищувати 5 осіб, кількість викладачів у складі команди співавторів не може перевищувати 1 особу. Один викладач може бути членом тільки однієї команди співавторів. Кількість учасників або команд співавторів не обмежується.

  5. На конкурс подаються роботи, написані українською мовою.

  6. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.

  7. Роботи подаються на електронних носіях або на електронну пошту vinsila2021@gmail.com. Контактна особа: Валентин Горлов, тел. +380674322250

  ІV Проведення Конкурсу, визначення та нагородження переможців

  1. Конкурс офіційно розпочинається 25 жовтня 2023 року. Роботи можуть подаватись до 10 грудня 2023 року включно.

  2. Визначення переможців відбуватиметься з 10 по 20 грудня 2023 року, відповідно до рішення конкурсної комісії.

  3. Для організації та проведення Конкурсу наказом Голови Правління ГО «МИ – ВІННИЧАНИ» створюється конкурсна комісія в складі 11 осіб з представників організаторів Конкурсу, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, на розгляд якої учасники подають свої роботи (за бажанням).

  4. Протягом Конкурсу конкурсна комісія розглядає подані роботи та здійснює їх рецензування.

  5. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може перевищувати 5 авторів або команд співавторів. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

  6. Списки переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті ГО «МИ – ВІННИЧАНИ» та партнерів.

  7. Авторам робіт Оргкомітет надсилає запрошення для участі у церемонії нагородження. Захід щодо відзначення переможців конкурсу передбачатиме презентацію їх робіт.

  V Фінансування Конкурсу

  1. Витрати на проведення Конкурсу, матеріально-технічне забезпечення та грошові призи переможцям здійснюються за рахунок організаторів Конкурсу.

  2. Розмір однієї грошової нагороди складає 40 тис. грн.

  3. Вручення грошових нагород переможцям відбуватиметься за окремим графіком, визначеним рішенням конкурсної комісії.